En verden styrt av algoritmer?

Det gikk fort opp for meg at ett av de aller viktigste og mest brukte begrepene i faget digital markedsføring er algoritmer. Personlig hadde jeg liten forståelse og kjennskap til dette begrepet. Jeg syntes derfor det var viktig å få en helt klar og tydelig forståelse av hva dette egentlig er, og både hvordan og hvorfor det brukes på den måten det gjør.

Etter et raskt søk på nettet kom jeg fram til flere artikler som har forsøkt å forklare dette på enkel måte. Felles for disse artiklene er forklaringen om at algoritmer er en type oppskrift. Det er ett sett av koder som sammen danner et resultat. En stor algoritme er en som kalles for Pagerank. Dette er en algoritme utviklet av og for Google og deres forbrukere.

Videre er det interessant å forstå hvordan algoritmer brukes. I all hovedsak er algoritmer serier med gitte introduksjoner på hvordan ”formelen” skal løse oppgaven ut ifra et datamaskinprogram. På en annen måte kan vi tenke oss at algoritmene går igjennom en serie med operasjoner som forandrer input til output.

Dette fører oss videre til spørsmålet om hvorfor algoritmer brukes? Først og fremst handler dette om effektivitet. Ved å benytte algoritmer kan man som en organisasjon forvente seg en kraftig tidsbesparelsen. Med riktig data kan algoritmene brukes til å automatisere både små og store beslutninger for å både redusere kostander, samt å effektivisere arbeidet. Algoritmer gjør det enklere og raskere for oss å finne fram til den informasjonen vi vil ha. I dag er nesten all dataaktivitet styrt og påvirket av algoritmer. Dette kommer fram gjennom produktanbefalinger, gjenkjenninger, filtrering og anbefalinger.

Gjenkjenningsalgoritmer gjør det mulig å tilpasse og ”lagre” forbrukers netthistorikk til å personifisere og sørge for konkretiserte søk. Som Arne Krokan forklarte er algoritmer som den nye oljen vår. Data av transaksjoner vil bli det vi tjener penger på. Dette er med på å understreke viktigheten og storheten algoritmer har.

Et element som kan sette bruken av algoritmer i fare er filterboble. Dette er et filter som velger ut spesifikke ting, som fører til nye dører, innenfor samme retning. På den måten får vi mer av det vi søker etter ved å klikke oss videre inn. Dette sorterer ut gitte former basert på trekk du søker etter.

Følgelig er A1, også kalt kunstig intelligens et annet element som opptar en stor del av algoritmenes filtrering. Kunstig intelligens og anbefalingsalgoritmer bygger på vår tidligere erfaring og hva Google vet om forbrukeren, søkehistorikk og andre gjenkjennings algoritmer. Dette kommer jeg tilbake til i et senere blogginlegg.

General Data Protection Regulation, forkotet GDPR er et viktig tema innenfor algoritmer. I Hovedsak er dette regler for personvern og personopplysninger som er fastsatt av EU.

Hensikten med dette regelverket er å gi mer beskyttelse av personopplysninger, i tillegg til å skape åpenhet og mulighet for fri utveksling innenfor EU. Det er en vesentlig faktor at dataen det bes om lov til å innhente KUN brukes til det det gis tillatelse til, ikke noe annet.

GDPR vil sørge for at forbruker er nødt til å samtykke og gi sin tillatelse til å bruke innsamlet data. På den måten vil forbruker ha større kontroll over egne personopplysninger.

Dette gir både retningslinjer for bedrifter samt en oversikt for forbruker om hva personopplysninger skal og kan brukes til. Dette er spesielt knyttet til bruken av algoritmer og gjenkjenningsformer på nett. Ved å effektivt jobbe med og utvikle solide algoritmer vil digitale markedsførere oppnå store, positive effekter på både kort og lang sikt. Det er derfor viktig å holde seg oppdatert, og ta del i den kontinuerlige prosessen.

Takk for at du tok deg tid til å lese!

Referanser

http://fagpressen.no/aktuelt/dette-betyr-gdpr-deg
https://www.link-assistant.com/news/page-rank-2018.html
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2014/aug/forslag-til-personvernforordning/id2433856/

Krokan, Arne. 2013. Nettverksøkonomi: digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Oslo: Cappelen Damm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *